Q&A Oosterweel

Zo’n debat kan zinvol zijn, maar het is niet onze insteek.

De sanering van onze leefomgeving is nu ook een belangrijk leefbaarheidsproject en dat is onze prioriteit. We vinden wel dat onder geen enkel beding andere leefbaarheidsprojecten, die reeds zijn afgesproken binnen het Toekomstverbond of rechtstreeks met de gemeente Zwijndrecht, onder druk mogen komen te staan, rechtstreeks of onrechtstreeks, omwille van deze bodemsanering en daardoor eventuele vertraging van de Oosterweel-werken.

Dat ligt niet in onze handen, maar in handen van de betrokken overheidsinstanties.
Laat de druk om de Oosterweel-werken niet te laten verzanden een hefboom zijn om vaart te maken met een onderbouwde saneringsaanpak op basis van wetenschappelijk correcte milieunormen. Daarbij moet ook verzekerd worden dat de verdere aanpak voor Oosterweel de juridische aansprakelijkheid van vervuiler 3M niet in het gedrang brengt, zoals al werd gesignaleerd door milieujuristen.

Zo’n uitspraken klinken bijna als chantage, nee? ‘Laat ons maar snel verder werken of we laten die vervuilde boel gewoon liggen.’

Dat zou niet alleen heel cynisch zijn, maar ook totaal indruisen tegen de zorgplicht die de overheid heeft. Wanneer de werken stil liggen, is het een evidente taak voor betrokken overheidsinstanties om de nodige maatregelen te treffen zodat er geen bijkomende risico’s voor omwonenden zijn.

Dat is heel helder. De werken kunnen wat ons betreft hervatten wanneer

  1. er een onderbouwde bodemsaneringsaanpak voor onze leefomgeving én de werf is vastgelegd
  2. de aanpak van Lantis gebaseerd is op nieuwe bodem- en grondwaternormen die voldoen aan de hoogste wetenschappelijke standaarden en er geen risico is op verdere verspreiding van PFOS-vervuiling
  3. verzekerd kan worden dat het grondverzet de juridische aansprakelijkheid van vervuiler 3M niet in het gedrang brengt.

Dat zullen we bekijken wanneer die technische verslagen er zijn en of ze zullen worden conform verklaard door de Grondbank. Het is niet onze intentie de werken te blokkeren, maar we verwachten een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de sanering en de werf. Als die niet wordt gegarandeerd rest ons allicht weinig andere keuze. Bovendien vertrouwen we erop dat Grondbank vzw de nieuwe technische verslagen aan een grondig en onderbouwd nazicht zal onderwerpen. De vzw heeft immers het bijzonder kritische besluit van de adviseur van de RvS over hoe Lantis met de vervuilde grond omspringt ter zitting ook gehoord.

De bodemsaneringsaanpak dient gebaseerd te zijn op een up-to-date en onderbouwde wetenschappelijke basis, en niet op op maat gemaakte normen vanuit haalbaarheid maar onze gezondheid verder in gevaar brengen.

Wanneer de werken stil liggen, is het een evidente taak voor betrokken overheidsinstanties om de nodige maatregelen te treffen zodat er geen bijkomende risico’s voor omwonenden zijn. De aanpak van Lantis vertrekt van op maat gemaakte normen vanuit haalbaarheid maar onze gezondheid verder in gevaar brengen. Dat presenteren als ‘het aanpakken van de vervuiling’ is nogal cynisch.

De betrokken overheidinstanties moeten werk maken van een geloofwaardige aanpak voor de sanering en voor de Oosterweel-werken.

De zogenaamde ‘veiligheidsberm’ op de terreinen van 3M druist in tegen het bodemdecreet en zou simpelweg een illegaal, niet-vergund afvalstort in onze achtertuin betekenen. Het beheer van met PFOS vervuilde gronden bij de Oosterweel-werken moet kaderen in een ruimer en wetenschappelijk onderbouwd bodemsaneringsplan voor onze leefomgeving.

Neen. We stellen vast dat bepaalde actoren ons in die hoek willen duwen. Vorige zomer is er nochtans al een gesprek geweest bij Lantis.

Wij staan uiteraard open voor dialoog, maar dan verwachten we wel een openheid om over échte oplossingen i.p.v quick-fixes te praten. Door vorige zomer, ondanks de vele vragen bij bv. gehanteerde normen voor grondverzet, toch door te zetten met grootschalig grondverzet heeft de overheid helaas wel weinig vertrouwen gewekt dat zo’n open dialoog mogelijk is.

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief