06.11.2021 | Grondrecht

Reactie Grondrecht op opiniestuk Els Van Doesburg in Knack


Beste Els van Doesburg,


Grondrecht heeft uw opinie in Knack als antwoord op het opiniestuk van Mieke Schauvliege in hetzelfde magazine gelezen. We willen u toch wijzen op enkele onwaarheden die u opwerpt in uw artikel:


1️⃣ Het hele PFOS dossier heeft NIET het licht gezien door een N-VA minister of welke politieker dan ook. Het PFOS dossier is onder de aandacht gebracht door een burgeractivist Thomas Goorden die zich heeft vastgebeten in dit dossier, vervolgens zijn er burgercollectieven zoals Grondrecht ontstaan én heeft de media dit onderwerp niet losgelaten. Alleen maar door het werk van deze actoren was het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie, om de fouten uit het verleden te onderzoeken, onafwendbaar. We merken wel op dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht zeer snel bodemstalen heeft laten nemen, al van begin mei dateren hun analyserapporten. Stad Antwerpen begon hier pas een maand later aan. Ook organiseert Zwijndrecht infoavonden voor hun inwoners en gaat het in gesprek met burgercollectieven, iets wat we niet kunnen zeggen van het Antwerps Stadsbestuur. Jawel, het blijft wel oorverdovend stil aan de andere kant van ‘t Scheld.

2️⃣ Als wij ons passerpunt op de site van 3M uitzetten en we trekken dan een cirkel van 5 km, dan komen we wél een serieus stuk in de binnenstad uit. Meer bepaald zeer concreet komen we uit: – halfweg de Meir- voorbij het MAS aan het eilandje – aan den Bell voorbij het ZuidWat u dus zegt dat de perimeter van 5 km maar net over de Schelde komt is dus compleet onwaar. We vinden het enorm teleurstellend dat een Schepen voor Gezondheidszorg een zeer groot deel van zijn binnenstad in de kou laat staan. En dat u zelfs nu nog foutieve interpretaties over de perimeter weergeeft. Een veel mooiere houding zou zijn om de PFAS vervuiling ook te erkennen als een probleem voor de binnenstad en nu al de inwoners de kans te geven om hun bloed te laten testen. En by the way de resultaten van de inwoners van Linkeroever zijn er al, er werden ook inwoners van district 2050 onderzocht bij het bloedonderzoek van Grondrecht en de Vlaamse Overheid, de algemene bloedresultaten van deze mensen zijn niet goed. Handel dus nu, erken de aanbevelingen van experten, en geef ALLE inwoners binnen de perimeter van 5 km de kans om hun bloed te laat te testen. Nogmaals, de Schelde houdt de PFAS vervuiling niet tegen.

3️⃣ U zegt dat het bodemstaal op 500 m van het stadspark, meer bepaald genomen in de botanische tuin, de bodemsaneringsnorm niet overschrijdt. Dat klopt. Maar toch ook heel jammer dat u hier de toetsing maakt met de bodemsaneringsnorm die veel minder streng is dan de richtwaarde van 3 microgram/kg ds. Als we alle genomen bodemstalen op Antwerps grondgebied toetsen aan de meest strenge en dus de meest gezonde norm, dan zijn BIJNA ALLE bodemstalen in Antwerpen overschreden. Op de website van Stad Antwerpen staat vermeld dat er verder onderzoek nodig is voor de bodem. Dus hier een terechte vraag van ons, wanneer komen eindelijk hier de verdere resultaten van? We zijn intussen meer dan 4 maanden verder. We vallen in herhaling maar we verwachten dat Stad Antwerpen de PFAS vervuiling erkent en dat ze inziet dat dit ook een probleem vormt op haar grondgebied, waar haar burgers leven, werken en wonen. We blijven hopen dat het Antwerps Stadsbestuur ons de hand toereikt, ons beschermt, het voor ons opneemt en ons correct informeert.


Met vriendelijke groeten, Grondrecht
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief