Eerste reactie PFAS-coalitie op Oosterweel-studie door VITO

De PFAS-coalitie [1] reageert gelaten op de nieuwe optimistische berichten over Oosterweel en PFAS-vervuiling [2]. “Dit zat eraan te komen, en ligt in lijn met de voorgeschiedenis in dit dossier. Oost…

PFAS-coalitie verlaat onderhandelingstafel over PFAS en Oosterweel

PFAS-coalitie verlaat onderhandelingstafel over PFAS en oosterweel. “Wij trekken de stekker niet uit de onderhandelingen, de regering heeft nooit de stekker aangesloten. Wat het Vlaanderen ook mag kos…

Handleiding + bezwaarschrift Bodemsaneringsproject (BSP) subzone 1a

‘Lot1_LO-Infrastructuurwerken_Wijziging_VW_MIL’ – OMV referentie 2021159972

PFAS-coalitie vreest roekeloze herstart Oosterweelwerken en roept Grondwet in om dit te voorkomen

De PFAS-coalitie dient vandaag de laatste conclusies in voor haar milieustakingsvordering in het Oosterweeldossier. De coalitie vreest voor een roekeloze herstart van de grondwerken met vervuilde PFAS…

Persbericht 3M-deal: veelbelovend, maar hiermee is de kous niet af

De saneringsovereenkomst die minister van Omgeving Zuhal Demir aangekondigd heeft, is een stap vooruit om vervuiler 3M te doen betalen, zo stellen burgercollectief Grondrecht, milieuactivist Thomas Go…

Inschrijven grootschalig bloedonderzoek PFAS

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

PFAS BLOEDONDERZOEK GRONDRECHT TOONT AAN: PFAS VERVUILING STOPT NIET AAN DE SCHELDE

Grondrecht heeft van 30 personen PFAS in het bloed laten onderzoeken. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de VUA olv prof. Jacob de Boer. 

Persbericht arrest Raad van State II

Eerder vandaag schorste de Raad van State de conformverklaring van het Technisch Verslag voor de Oosterweelwerken op Linkeroever. In zijn arrest naar aanleiding van een UDN-vordering ingesteld door Gr…

Grondrecht: onze visie op het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

EVALUATIE BESCHRIJVEND BODEMONDERZOEK ERM

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop

16.02.2022 | Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er lessen getrokken…

Visie op PFAS bodemsanering rond 3M

Visie op PFAS bodemsanering rond 3M van Grondrecht, Greenpeace België, Bond Beter Leefmilieu en Goorden Thomas

Handleiding + bezwaarschrift Omgevingsvergunning ‘Lot1_LO-Infrastructuurwerken_Wijziging_VW_MIL’ – OMV referentie 2021159972

‘Lot1_LO-Infrastructuurwerken_Wijziging_VW_MIL’ – OMV referentie 2021159972

Handleiding + bezwaarschrift Omgevingsvergunning ‘Lot1_RINK_RINK 2.0._Wijziging VW_MIL’ – OMV referentie 2021160022

Omgevingsvergunning Lot1_RINK_RINK 2.0._Wijziging VW_MIL’ – OMV referentie 2021160022

Persbericht Oosterweel-bricolage

Eerder vandaag communiceerde BAM/Lantis dat de Oosterweelwerken binnenkort weer zullen aanvatten, en dat slechts beperkte aanpassingen worden doorgevoerd. De coalitie van Greenpeace, Grondrecht en Tho…

Handleiding + bezwaarschrift Omgevingsvergunning Lot0_OMV OWV ST_Wijziging VW_MIL – OMV 2021160014 – BAM/Lantis

Omgevingsvergunning Lot0_OMV OWV ST_Wijziging VW_MIL – OMV 2021160014 – BAM/Lantis

Handleiding + bezwaarschrift Omgevingsvergunning Lot2a_COTU_ST W1_Wijziging VW_MIL – OMV 2021160028 – COTU

Handleiding + bezwaarschrift Omgevingsvergunning Lot2a_COTU_ST W1_Wijziging VW_MIL – OMV 2021160028 – COTU

Persbericht arrest Raad van State

Eerder vandaag schorste de Raad van State de conformverklaring van het Technisch Verslag voor de Oosterweelwerken op Linkeroever. In zijn arrest naar aanleiding van een UDN-vordering ingesteld door Gr…

Persbericht vonnis milieustakingsvordering

milieustakingsvordering die Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden instelden tegen de risico’s op verdere verspreiding van de PFOS-vervuiling door de Oosterweelwerken. Dat de zaak ontvankelijk werd …

Persbericht eerste zitting milieustakingsvordering

Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarde…

HEAL & Grondrecht: brief aan de federale overheid

Geachte burgemeester, Geachte leden van het stadsbestuur, Geachte leden van de gemeenteraad, We schrijven u deze brief namens een steeds grotere groep bezorgde inwoners van Antwerpen, de mooie stad …

Reactie Grondrecht op opiniestuk Els Van Doesburg in Knack

06.11.2021 | Grondrecht Reactie Grondrecht op opiniestuk Els Van Doesburg in Knack Beste Els van Doesburg, Grondrecht heeft uw opinie in Knack als antwoord op het opiniestuk van Mieke Schauvliege in h…

Persbericht RESULTATEN BEVOLKINGSONDERZOEK PFAS

Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarde…

Handleiding bezwaarschrift Omgevingsvergunning Bermenlandschap E34 zuid – Lantis

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

Grondrecht: PARLEMENTAIRE COMMISSIE PFAS: vragen voor BAM/LANTIS

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

Natuurpunt Waasland: “Geplande PFOS- maatregelen zullen probleem verergeren”

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

RIVM: Official start to ban PFAS in Europe

Het Nederlandse RIVM geeft samen met Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen het goede voorbeeld met de voorbereiding van een voorstel voor het volledige verbod op het gebruik, de verkoop en de pro…

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Grondrecht: Ingebrekestelling 3M is stap vooruit, nu even kordaat optreden voor eigen beleid

De milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace & Grondrecht) steunt de juridische ingebrekestelling van minister van Omgeving Zuhal Demir jegens vervuiler 3M. Maar het volstaat niet: ook de …

Grondrecht: inleiding milieustakingsvordering

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

Persbericht PFOS MILIEUSTAKINGSVORDERING

Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarde…

Persbericht bloedonderzoek Zwijndrecht

Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarde…

Grondrecht: ANALYSE EN VRAGEN Rapport Commissie Grondverzet

a kritische analyse, samen met onafhankelijke experten, blijven we bij ons standpunt: het rapport van de commissie Grondverzet biedt onvoldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonende en d…

Persbericht ingebrekestelling

Bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen hebben hun gemeentebesturen in gebreke gesteld, met de steun van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. Ze vinden dat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genom…

Grondrecht: open brief naar aanleiding van de extra Antwerpse gemeenteraad

Geachte burgemeester, Geachte leden van het stadsbestuur, Geachte leden van de gemeenteraad, We schrijven u deze brief namens een steeds grotere groep bezorgde inwoners van Antwerpen, de mooie stad …

20.05.2021 | Webinar PFOS de feiten

Dit is’m, the one and only webinar die voor de meesten onder ons de bal aan het rollen bracht. De webinar georganiseerd om duidelijkheid te scheppen over de PFOS vervuiling aan Linkeroever en Zw…

THE DEVIL WE KNOW

THE DEVIL WE KNOW is een must see document over de gebeurtenissen rond de Dupont fabriek in Parkersburg, West Virginia, en ver daarbuiten. Sinds 1945 produceert Dupont C8 of PFOA in Parkersburg, voor …

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief