Zwijndrecht vraagt bijstelling vergunningsvoorwaarden 3M
12.07.2021 | Gemeente Zwijndrecht

In de rand van de PFOS-problematiek heeft de gemeente op 22 juni aan de provinciale deputatie gevraagd om de vergunningsvoorwaarden van chemiebedrijf 3M aan te passen. De deputatie is op dit verzoek ingegaan. Het openbaar onderzoek voor de bijstelling gaat van start op maandag 12 juli.

Tot op vandaag mag 3M afvalwater met een beperkte concentratie aan PFAS lozen in het oppervlaktewater en de Schelde. Enerzijds gaat het om PFOS-restanten van de historische verontreiniging op de 3M-site die onvoldoende door de waterzuiveringsinstallatie worden afgevangen. Anderzijds bevatten de afvalstoffen van het huidige productieproces nog steeds andere PFAS die dan wel minder toxisch maar eveneens persistent zijn, en waarvan de schadelijke effecten op het milieu nog onvoldoende gekend zijn.

De huidige vergunning van 3M bevat een stappenplan om de PFAS-concentraties in het afvalwater geleidelijk terug te schroeven. Het voortschrijdend inzicht in de impact op mens en milieu bij verspreiding van onafbreekbare perfluorverbindingen, én de technische evolutie van de mogelijkheid om FPAS te verwijderen, vragen echter om een versnelde uitfasering.

Niet dweilen met de kraan open

Dit is slechts een eerste maar belangrijke stap om de verspreiding van persistente polluenten van de chemische industrie op de linker Scheldeoever aan banden te leggen. Ook de verspreiding van PFAS via de lucht moet namelijk met spoed worden aangepakt. Ook hiervoor zal de gemeente, hoewel niet bevoegd in deze materie, in de nabije toekomst het initiatief nemen.

Steven Vervaet (Schepen Leefmilieu, Groen): “Welke herstelmaatregelen mogelijk zijn om de historische verontreiniging aan te pakken, zal de komende maanden moeten blijken. Tegelijk moet duidelijk zijn dat er geen ruimte is voor verdere aantasting van ons leefmilieu met nieuwe polluenten.”

Op zoek naar vertrouwen

André Van De Vyver (Burgemeester, Groen): “Het vertrouwen van de gemeente Zwijndrecht in de bevoegde instanties heeft de voorbije maanden flinke deuken gekregen, en er blijven maar lijken uit de kast vallen. Zowel de normering als de controle van wat de 3M-site verlaat via lucht en water, roept ernstige vragen op. Ook de manier waarop 3M omspringt met de milieuzorgplicht laat overduidelijk te wensen over.”

Steven Vervaet: “Als lokale gemeenschap moeten wij erop kunnen rekenen dat zowel producenten als bevoegde overheden hun verantwoordelijkheid nemen. Dat de provincie op onze vraag ingaat en ook Vlaanderen een versnelling hoger schakelt, is in dat opzicht alvast vertrouwenwekkend.”

Openbaar onderzoek ambtshalve bijstelling lozingsnormen 3M

De documenten zullen vanaf maandag 12/07 ter inzage liggen via het omgevingsloket. Je gaat bij voorkeur naar de website https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek. Om het dossier te vinden, typ je het nummer 2021114012 in de zoekbalk. De documenten zijn pas vanaf 12 juli 2021 raadpleegbaar op de website van het omgevingsloket. Bezwaren en standpunten worden bij voorkeur ook ingediend via deze webpagina. Onder de dossierstukken vind je de knop een ‘nieuw bezwaarschrift toevoegen’. Deze vul je in. Enkel de bezwaren of standpunten met betrekking tot de lozingsnormen worden bekeken. Als je bezwaren via deze weg indient, word je automatisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de deputatie.

De dossiersstukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Hiervoor moet je een afspraak maken via 0800 99 604.

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief