Persbericht bloedonderzoek Zwijndrecht

Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarden. De bloedmetingen (serum) werden uitgevoerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. Jacob de Boer.

Persbericht ingebrekestelling

Bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen hebben hun gemeentebesturen in gebreke gesteld, met de steun van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. Ze vinden dat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen in het kader van de Oosterweelwerken. “We zijn geen tegenstanders van Oosterweel, maar we eisen wel dat voldoende garanties worden geboden voor onze gezondheid. Als onze gemeentebesturen niet optreden om onze gezondheid te beschermen, dan moeten we het misschien maar zelf doen.”

Grondrecht: open brief naar aanleiding van de extra Antwerpse gemeenteraad

Geachte burgemeester,
Geachte leden van het stadsbestuur,
Geachte leden van de gemeenteraad,
We schrijven u deze brief namens een steeds grotere groep bezorgde inwoners van Antwerpen, de mooie stad die we u vol vertrouwen in handen hebben gegeven. We schrijven u omdat we ons zorgen maken over de vervuiling van onze stad met PFOS en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van alle Antwerpenaren. Maar we schrijven u vooral omdat we de indruk hebben dat er op ’t Schoon Verdiep, in tegenstelling tot daarbuiten, nog steeds geen sense of urgency is over deze problematiek. Gezien vanop linkeroever blijft het stil aan den overkant, en dus voelen we ons in de steek gelaten.

THE DEVIL WE KNOW

THE DEVIL WE KNOW is een must see document over de gebeurtenissen rond de Dupont fabriek in Parkersburg, West Virginia, en ver daarbuiten. Sinds 1945 produceert Dupont C8 of PFOA in Parkersburg, voor het maken van Teflon.PFOA is nauw verwant met het PFOS van 3M in Zwijndrecht, en de recentere Lees meer…

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief