Sinds de resultaten van het bloedonderzoek op 800 personen uit Zwijndrecht en Linkeroever bekend zijn, zitten we enkel met meer vragen. Tienduizenden vielen uit de boot omdat ze niet in aanmerking kwamen om mee te doen aan het onderzoek.

Wil jij graag weten hoeveel PFOS er aanwezig is in jouw lichaam, dat van je partner, ouders of kinderen, maar werd je niet geselecteerd voor het onderzoek? Woon je niet meer in de regio, en kreeg je dus sowieso niet de kans om getest te worden? Ben je zwanger of wil je graag zwanger worden, en vraag je je af of dit nog wel veilig is?

Grondrecht gelooft dat iedereen die dat wil de kans moet krijgen om getest te worden. We ijveren ervoor dat ook jij getest kan worden en vragen de overheid om dit te faciliteren. Wil je dat Grondrecht daarvoor ijvert in jouw naam, en je op de hoogte houdt van testmogelijkheden?

Vul dan hiernaast je gegevens in. 

We kregen van verschillende burgers de vraag hoe zij zelf hun bloed kunnen laten analyseren.

GEZAMENLIJK BLOEDAFNAME-MOMENT

Op zaterdag 26 maar 2022 organiseren we een gezamenlijk bloedafname-moment in TOKO139 (Statiestraat 139, 2600 Berchem)
Kostprijs bloedafname + analyse: 266 euro (incl. btw)

Een arts neemt een bloedstaal af volgens de geldende hygiënerichtlijnen. Jouw staal wordt door het labo van prof. Jacob De Boer (VUA) geanalyseerd op 16 verschillende PFAS waarden, waaronder PFOS en PFOA. Jouw resultaten worden aan je teruggekoppeld binnen een termijn van enkele weken. Daarnaast voorzien we een gezamenlijk infomoment waarop prof. De Boer duiding zal geven bij de resultaten.

Er zijn nog plekken vrij voor deelname aan de gezamenlijke bloedafname. Heb je interesse? Gelieve dit aan te geven via het inschrijvingsformulier.

Alle geïnteresseerden (zowel zij die binnen als buiten de testperimeter wonen) zijn welkom.

OP EIGEN INITIATIEF

  • Je kan een beperktere analyse (enkel PFOS en PFOA) laten uitvoeren via het CMA, dat de bloedstalen in het buitenland laat analyseren.
  • Sinds 1 maart kan dit ook via het Belgisch laboratorium AML lab in Antwerpen.

Doordat deze analyses in eigen land gebeuren, kan de kostprijs hiervan gedrukt worden tot ca 55 euro.
Je huisarts kan het bloedstaal opsturen naar het labo of je kan langsgaan in een prikcentrum dat met AML samenwerkt. (Hiervoor is een doktersvoorschrift nodig).

Zowel het laboratorium van prof. De Boer als het laboratorium van AML voeren de analyses volgens strenge medisch-wetenschappelijke richtlijnen uit. Met dat verschil dat AML ook ISO15189 geaccrediteerd is. We weten niet of deze accreditatie, in eventuele latere juridische procedures, een impact zal hebben op het toelaten van de bloedanalyses als bewijsmateriaal. 

Omdat wij in de meerwaarde van het project geloven bieden wij nog steeds de gezamenlijke bloedanalyse via prof. De Boer aan. De kostprijs hiervoor is - rekening houdend met het hoge aantal analyses dat wordt uitgevoerd - relatief laag. Deze analyses maken het mogelijk maken om de geaccumuleerde gezondheidsimpact van PFAS op de deelnemers correcter in te schatten en daardoor een beter zicht te geven op de bredere PFAS-problematiek binnen Antwerpen. Grondrecht kan de gezamenlijke (geanonimiseerde) bevindingen gebruiken om de PFAS-problematiek in Antwerpen nog prominenter op de kaart te zetten. 
Enquête bloedonderzoek
Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke GDPR wetgeving. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven maar enkel gebruikt voor communicatie binnen de werking van onze organisatie.
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief