De milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace & Grondrecht) steunt de juridische ingebrekestelling van minister van Omgeving Zuhal Demir jegens vervuiler 3M. Maar het volstaat niet: ook de problemen met het Vlaamse milieubeleid, die dit dossier zo pijnlijk duidelijk maakten, verdienen een kordate aanpak. 
08.09.2021 | Grondrecht
beeld Grondrecht

3M begrijpt alleen harde taal

Na hun halfslachtige antwoorden in de parlementaire PFAS-commissie is duidelijk dat vervuiler 3M enkel informatie zal verschaffen én zal opdraaien voor de kosten indien het daar juridisch toe gedwongen wordt. 

Deze juridische procedure tegen 3M mag voor de Vlaamse regering evenwel geen excuus worden om intussen te niksen. De creatie van een illegale stortplaats op de terreinen van 3M en het verplaatsen van zwaar vervuild slib richting Nederland moeten tegengehouden worden om verdere verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. De milieubeweging verwacht ook dat de graafwerken voor Oosterweel alsnog worden stilgelegd en dat de afgeleverde vergunningen voor 3M dringend aangepast worden volgens de strengste lozingsnormen.

Wat hebben we geleerd?

Tegelijk had het natuurlijk nooit zover mogen komen. Er moet verder onderzocht worden wie welke verantwoordelijkheid draagt in dit dossier en waar de Vlaamse overheid tekortgeschoten heeft. Niet alleen is de milieuvergunning van 3M afgeleverd zonder opmaak van een milieueffectenrapport, ook heeft de Vlaamse overheid nagelaten de bevolking  te informeren (men is al jaren op de hoogte) en werd het bedrijf onvoldoende gecontroleerd en opgevolgd. Door het tekort aan mensen en middelen bleek van handhaving nauwelijks sprake.

De PFAS-onderzoekscommissie heeft nog een aantal maanden voor de boeg. Nadat experts, 3M en de vakbonden reeds de revue passeerden, zal ook de Vlaamse overheid zelf met tekst en uitleg moeten komen. Daarbij zullen ze meer moeten lossen dan 3M deed. Grootste vraag: waarom is niet eerder ingegrepen?  

Grondig onderzoek is nodig om dit in de toekomst te vermijden. Het PFOS-schandaal van 3M is wellicht slechts één van de vele historische milieudossiers die de komende jaren boven water zullen komen. De kwalijke traditie om industriële milieuvervuiling op de maatschappij af te wentelen, moet hier en nu stoppen.

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief