04.08.2021 | Persbericht bloedonderzoek Zwijndrecht
perscontact 

Eva Frooninckx – Grondrecht

PERSBERICHT

Antwerpen, 04.08.2021


Grondrecht, een burgercollectief gestart als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen, heeft van 10 personen (9 uit Zwijndrecht en 1 van op Linkeroever) bloed laten afnemen en meten op PFAS-waarden. De bloedmetingen (serum) werden uitgevoerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. Jacob de Boer.

De waarden van alle 10 stalen zijn té hoog; verschillende waarden zijn zelfs ongezien hoog. Ter vergelijking:

afbeelding Grondrecht | Toon Penen
 • EFSA 2020: alle stalen overschrijden de grenswaarde van 6.9 ng/mL voor de som van PFOA, PFNA, PFHxS en PFOS. De hoogste waarde bij onze geteste personen overschrijdt deze met factor 168 (!), de laagste waarde met factor 3,4.
afbeelding Grondrecht | Toon Penen
 • EFSA 2008: de grenswaarde werd door het Nederlandse RIVM bepaald op 89 ng/mL voor PFOA. Gezien PFOS dubbel zo toxisch is (RIVM, 4 juni 2021) zet dat de grenswaarde voor PFOS op 44,5 ng/mL. Dit betekent dat 8 van onze 10 stalen zelfs de grenswaarden uit 2008 overschrijden.
afbeelding Grondrecht | Toon Penen
 • Dordrecht 2017: als we onze bloedstalen vergelijken met de resultaten uit Dordrecht merken we dat zowel de hoogste als de laagste waarden in Zwijndrecht 10 x hoger liggen. Ook hier hebben we te maken met PFOS i.p.v. PFOA, wat maakt dat ook dit resultaat nog met factor 2 moet worden verhoogd. Hieruit kunnen we afleiden dat 7 van onze gemeten waarden boven de hoogste gemeten waarde van Dordrecht liggen.
 • In Noord-Italië werd bij PFOS vervuiling in het afvalwater een maximum waarde gevonden van 1mgL/L (De Morgen, 17 juli jl). Deze concentratie van PFOS (nl. 1.100 ng/mL) vonden we bij 1 van onze testpersonen in het bloed!
 • In de publicatie van EFSA 2020 leert tabel 17 op pagina 74 ons dat de hoogste waarde voor PFOS in het bloed, tot nu toe bij de bevolking gemeten, 392.3 ng/mL bedraagt (Frankrijk, 2014). 4 van onze gemeten waarden liggen hierboven!

“Uit deze resultaten blijkt dat de situatie in Zwijndrecht en in Antwerpen zeer ernstig is”, stelt Eva Frooninckx, woordvoerder van Grondrecht. “Bijgevolg dient de overheid bijkomende maatregelen te nemen om de impact van PFAS-vergiftiging te monitoren en in te perken.”


Grondrecht eist daarom onder meer dat:

 • het huidige gezondheidsonderzoek wordt aangevuld met een epidemiologisch onderzoek, waardoor verbanden kunnen worden onderzocht tussen de vervuiling en bepaalde aandoeningen en ziekten (kankers, schildklier en cholesterol problemen, vruchtbaarheidsproblemen,…) Ook moet er intergenerationele familiale verbanden worden onderzocht; PFAS worden immers doorgegeven via de placenta en borstvoeding. Grondrecht wil betrokken worden bij dit epidemiologisch onderzoek.
 • bijkomend onderzoek wordt georganiseerd:
  • naar gezondheidseffecten voor kinderen onder de 12 jaar.
  • naar zwangere vrouwen en/of vrouwen in Zwijndrecht die borstvoeding geven. Op basis daarvan moet gecommuniceerd worden over de wenselijkheid van borstvoeding.
  • voor inwoners die niet de kans kregen hun bloedwaarden te laten testen.
 • mensen waarbij hoge PFAS-waarden worden aangetroffen gratis medisch opgevolgd worden, om te zien of zij aandoeningen of ziekten ontwikkelen als gevolg van deze hoge waarden.
 • 3M onmiddellijk transparant communiceert over de PFOS-vervuiling die in het verleden heeft plaatsgevonden via de grond, het water én de lucht, en over de uitstoot of lozing van PFAS die nog steeds plaatsvindt. De overheid dient state of the art normen te hanteren voor de herziening van de vergunningen van 3M en de vergunningen die in de toekomst aan 3M worden verleend.

De overheid schakelt te traag om PFOS-vergiftiging te meten. Daarom lieten we alvast deze bloedstalen nemen, en plannen we bijkomend gezondheidsonderzoek.

steun ons bloed- en bodemonderzoek

PROJECTPart of: PFOndS Fiscal Host: All For Climate

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief