25.11.2021 | Persbericht eerste zitting milieustakingsvordering:
perscontact 

Greenpeace persdienst
Woordvoerder Grondrecht

PERSBERICHT

‘Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden ontmoeten BAM/Lantis en 3M in de rechtbank voor eerste zitting milieustakingsvordering’

Antwerpen, 25.11.2021

Op donderdag 25 november worden Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden verwacht in de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg. Dan wordt voor de eerste maal gepleit over hun milieustakingsvordering, waarmee ze de rechter vragen in te grijpen om de Oosterweelplannen bij te sturen. “Aangezien de overheid niet optreedt om het milieu en onze gezondheid te beschermen, hadden we geen andere keuze dan naar de rechter te stappen. In de tussentijd wordt er lustig verder gegraven in onze achtertuin, hoewel het duidelijk is dat er vanalles mis is met de Oosterweel-vergunningen.”


Die milieustakingsvordering werd in augustus ingesteld, omdat de coalitie zich zorgen maakte over de Oosterweelwerken die op de Antwerpse Linkeroever werden aangevat. Die werken vinden plaats in grond die zwaar vervuild is met PFOS, wat risico’s meebrengt voor omwonenden en voor het milieu. Recent bloedonderzoek toont aan dat een meerderheid van de omwonenden al gevaarlijke PFOS-gehalten in hun bloed hebben. Extra reden dus, aldus de coalitie, om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen op de Oosterweelwerf.

De eisers stellen allereerst de normen in vraag die in de vergunningen voor Oosterweel worden gehanteerd. “De normen voor grondverzet die gebruikt worden zijn voorbijgestreefd. Bovendien zijn ze opgesteld, rekening houdend met wat haalbaar was om het Oosterweelproject te realiseren, waar de bescherming van het milieu of de volksgezondheid de voornaamste overweging had moeten zijn.”, zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder voor Grondrecht.

Ten tweede maken bewoners zich zorgen dat de aanleg van de Oosterweelverbinding ertoe zal leiden dat de vervuiling niet kan worden aangepakt op lange termijn. “Het gevolg van die werken mag niet zijn dat de vervuiling de status quo wordt. Als we effectief geloven dat 3M onze leefomgeving moet opkuisen, kunnen we de vervuiling niet voor decennia vaststeken onder de Oosterweelverbinding.”, zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder voor Grondrecht.

Ten slotte tonen de bewoners zich ook bezorgd om het transport van de zwaarst vervuilde gronden naar de site van 3M, en de manier waarop die gronden daar worden opgeslagen. “Er wordt een PFOS-stort aangelegd, op een steenworp van bewoond gebied. Voorlopig hebben we onvoldoende garanties gezien dat daarbij de risico’s voor de omwonenden en het milieu voldoende in overweging werden genomen.”, zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder voor Grondrecht.

Op donderdag wordt gepleit over de ontvankelijkheid van de milieustakingsvordering, en de nood om bewarende maatregelen te nemen. De coalitie vraagt de rechter om, als voorlopige maatregel, verschillende aanbevelingen die geformuleerd werden door de Commissie Grondverzet bindend op te leggen aan BAM/Lantis. Zo stelde de Commissie onder meer dat een gedetailleerd zoneringsplan moest worden opgesteld voor de Oosterweelwerf, om te vermijden dat de vervuiling zich verder verspreidt. Bovendien moet worden gegarandeerd dat gronden met hogere waarden dan 70 μg/kg niet aan de oppervlakte worden gebruikt, en dat leeflagen in de buurt van bewoning met zuivere grond worden aangelegd.

“We zijn momenteel nog steeds niet overtuigd dat BAM/Lantis alle richtlijnen van de Commissie Grondverzet naleeft”, stelt Jonas Vernimmen, woordvoerder voor Grondrecht. “Het beste voorbeeld is de richtlijn om de omwonenden, ons dus, actief te betrekken. Behalve twee foldertjes die we in de bus kregen, waarin BAM/Lantis suste dat er geen enkel probleem is met PFOS, hebben we in de buurt niets van hen gehoord. De indruk leeft dus sterk dat BAM/Lantis de richtlijnen erg minimaal interpreteert, of gewoon naast zich neerlegt. Laten we hopen dat de rechter daar verandering in brengt.”


Een juridische strijd kost handenvol geld,
je kan ons hierbij steunen via een bijdrage aan het PFOndS.

steun ons in onze juridische strijd

PROJECTPart of: PFOndS Fiscal Host: All For Climate

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief