25.06.2021 | Grondrecht

Geachte burgemeester 
Geachte leden van het stadsbestuur
Geachte leden van de gemeenteraad

We schrijven u deze brief namens een steeds grotere groep bezorgde inwoners van Antwerpen, de mooie stad die we u vol vertrouwen in handen hebben gegeven. We schrijven u omdat we ons zorgen maken over de vervuiling van onze stad met PFOS en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van alle Antwerpenaren. Maar we schrijven u vooral omdat we de indruk hebben dat er op ’t Schoon Verdiep, in tegenstelling tot daarbuiten, nog steeds geen sense of urgency is over deze problematiek. Gezien vanop linkeroever blijft het stil aan den overkant, en dus voelen we ons in de steek gelaten.

Een aantal van de stappen die we van u vragen, zijn vanzelfsprekend. Zo verwachten we dat u de schade opmeet. Hoe groot is de vervuiling en de vergiftiging? Hoe groot is het risico daarvan voor de inwoners van ’t Stad? We verwachten dat u metingen uitvoert op zowel de linker- als de rechteroever – want in tegenstelling tot wat u voorlopig lijkt te geloven, stopt de vervuiling niet aan de grens van Zwijndrecht, noch aan de Schelde. We verwachten ook dat u die resultaten kritisch onder de loep neemt, en op basis daarvan een gezondheidsbeleid uittekent. Want hoewel we blij waren dat u meteen stalen nam op linkeroever, betreuren we dat de resultaten van die metingen worden geminimaliseerd. Maar liefst 10 van de 12 metingen overschrijden de streefwaarde voor PFOS, 8 van de 12 metingen overschrijden de richtwaarde. En helemaal alarmerend: in het Sint-Annabos, waar wij met onze kinderen wandelen en spelen, overschrijden de metingen de saneringsnorm. Gerustgesteld? Nope, wij niet. 

In de tussentijd eisen we dat u optreedt om de verspreiding van de vervuiling in te perken. En ja – al horen we u nu tot op linkeroever zuchten – dan moeten we het ook over Oosterweel hebben. Laat u niets wijsmaken: net als u willen we dat het mobiliteitsprobleem in Antwerpen wordt opgelost. En in tegenstelling tot wat u misschien denkt, staan wij niet te springen om de werken on hold te zetten, laat staan ze te boycotten. Maar dat wil niet zeggen dat we geen bedenkingen hebben bij hoe die werken worden uitgevoerd. Integendeel. 

Daarom eisen we dat meteen wordt nagegaan of de werken zoals ze (zullen) worden uitgevoerd, geen risico vormen voor onze gezondheid en die van de arbeiders op de site. Tot op heden is dat immers – voor zover wij weten – niet omvattend, onafhankelijk en transparant bestudeerd. Nochtans hebben we als inwoners het recht om te weten welke impact die werken op onze gezondheid kunnen hebben. 

Is de conclusie van dat onderzoek dat er geen risico bestaat, dan zal u – althans wat het Oosterweeldossier betreft – van ons geen last meer hebben. Is de conclusie dat er wel een risico bestaat, dan rekenen we erop dat u onze gezondheid op de eerste plaats stelt. Dan verwachten we dat u van alle partijen bij de Oosterweelwerken eist dat zij hun huiswerk opnieuw maken en voorstellen formuleren over hoe het veiliger kan. Inpakken, besproeien, saneren – wat ons betreft is the sky the limit, maar we willen sluitende garanties voor onze gezondheid. Geloof ons: samen met u hopen we dat daar goede voorstellen of oplossingen uit de bus komen. Enkel zo kunnen wij met een gerust hart in de stad blijven wonen die we zo graag zien. 

En komen die voorstellen er niet, maar moeten de werken volgens u toch doorgaan? Dan rekenen we erop dat u aan het Steen op de overzet springt, en ons komt vertellen waarom dat zo is. Want ook daar hebben we, als inwoners van ‘t Stad, recht op.

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief