PFAS tijdlijn

PFAS tijdlijn van 1938 tot vandaag.
De geschiedenis van de perfluoralkyl chemicaliën aka PFAS, de forever chemicals.
Een DuPont medewerker ontdekt, bij een onderzoek naar verbeterde productiemethoden voor freon gas, bij toeval de eerste PFAS verbindingen als nevenproduct.

Persbericht ingebrekestelling

Bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen hebben hun gemeentebesturen in gebreke gesteld, met de steun van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. Ze vinden dat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen in het kader van de Oosterweelwerken. “We zijn geen tegenstanders van Oosterweel, maar we eisen wel dat voldoende garanties worden geboden voor onze gezondheid. Als onze gemeentebesturen niet optreden om onze gezondheid te beschermen, dan moeten we het misschien maar zelf doen.”

PFOS infoavond in Zwijndrecht.

Een meer dan geslaagde infoavond over PFOS en PFAS, met interessante wisselwerking tussen de experten en panelleden. Na de introductie van Carolien Van der Cruyssen van Zwijndrecht Gezond gaf Grondrechter Sascha Reunes een pittig overzicht van de PFOS geschiedenis. Hierna gingen de experten dieper in op de materie. Professor Jacob Lees meer…

Grondrecht: open brief naar aanleiding van de extra Antwerpse gemeenteraad

Geachte burgemeester,
Geachte leden van het stadsbestuur,
Geachte leden van de gemeenteraad,
We schrijven u deze brief namens een steeds grotere groep bezorgde inwoners van Antwerpen, de mooie stad die we u vol vertrouwen in handen hebben gegeven. We schrijven u omdat we ons zorgen maken over de vervuiling van onze stad met PFOS en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van alle Antwerpenaren. Maar we schrijven u vooral omdat we de indruk hebben dat er op ’t Schoon Verdiep, in tegenstelling tot daarbuiten, nog steeds geen sense of urgency is over deze problematiek. Gezien vanop linkeroever blijft het stil aan den overkant, en dus voelen we ons in de steek gelaten.

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief