29.12.2021 | Persbericht arrest Raad van State:

Raad van State zet grote vraagtekens bij aanpak Oosterweel

Antwerpen, 29.12.2021

Eerder vandaag schorste de Raad van State de conformverklaring van het Technisch Verslag voor de Oosterweelwerken op Linkeroever. In zijn arrest naar aanleiding van een UDN-vordering ingesteld door Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden, stelt de Raad dat mogelijks bepalingen uit het VLAREBO zijn geschonden. Ter zitting toonde de auditeur zich bovendien erg kritisch over de aanleg van een berm met de zwaarst vervuilde gronden op de terreinen van 3M.


De coalitie trok naar de Raad van State, omdat ze zich ernstige zorgen maakt over de aanpak van de Oosterweelwerken die op de Antwerpse Linkeroever werden aangevat. Die werken vinden plaats in grond die zwaar vervuild is met PFOS, wat risico’s meebrengt voor omwonenden, werfpersoneel en het milieu. “We zijn geen tegenstanders van het Oosterweelproject an sich”, zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder van  Grondrecht. “We willen gewoon dat verantwoord met die PFOS-gronden wordt omgesprongen. Daarvoor is het essentieel dat BAM de geldende wetgeving respecteert.” 

De Raad van State sprak zich nu in een UDN-procedure uit over de aanpak op de Oosterweelwerf op Linkeroever. Hij stelde dat de coalitie voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een probleem is met de verplaatsing van gronden naar de terreinen van 3M, om de conformverklaring van het Technisch Verslag van BAM voorlopig te schorsen. Dat wil zeggen dat BAM niet langer aan grondverzet kan doen.

Auditeur vernietigend voor ‘veiligheidsberm’ bij 3M

Ter zitting toonde de auditeur bij de Raad van State zich bijzonder kritisch voor de aanpak op de Oosterweelwerf. De auditeur stelde dat de door BAM opgegraven gronden gekwalificeerd dienen te worden als afval, zoals bepaald in het materialendecreet. Dat afval mag niet zomaar worden gestort in een ‘veiligheidsberm’ op de terreinen van 3M. Uit interne documenten van BAM blijkt immers dat de kwalificatie als ‘veiligheidsberm’ slechts een voorwendsel is. Deze term werd expliciet in het leven geroepen in de dading tussen 3M en Lantis, om te voorkomen dat de grondopslag als stortplaats vergund zou moeten worden.

“Dat de auditeur zich zo kritisch toont, en de Raad van State de twee conformverklaringen schorst, is een belangrijk signaal”, zegt Thomas Goorden. “Dit arrest zal ongetwijfeld ook een impact hebben op onze milieustakingsvordering waarin we onder andere een saneringsplan en reglementaire grondopslag eisen. De vraagtekens die de Raad van State plaatst bij de aanpak van BAM zijn voor ons een belangrijk teken.”


Een juridische strijd kost handenvol geld,
je kan ons hierbij steunen via een bijdrage aan het PFOndS.

steun ons in onze juridische strijd

PROJECTPart of: PFOndS Fiscal Host: All For Climate

wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief
wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten
schrijf je in op onze nieuwsbrief